Lara4Kids

94501 Komárno

Odborárov 1322/56

Slovensko 

Mobil: +421 917 295 690

( Uprednostňujeme internetovú komunikáciu (email ), častokrát odpovieme skôr ako na telefón. )
E-mail: info@lara4kids.eu
Facebook ( online chat ): facebook.com/lara4kids

 

Banka: SLSP 

IBAN SK3409000000000212606610